Inicio de Clases

Perú


Seminarios


1er Periodo: 20 de febrero 2023 a 30 de junio 2023

2do Periodo: 7 de agosto 2023 a 1 de diciembre 2023


Instituto


1er Periodo: 20 de febrero 2023 a 27 de mayo 2023

2do Periodo: 19 de junio 2023 a 23 de septiembre 2023

3er Periodo: 16 de octubre 2023 a 2 de diciembre 2023